1. Ýmar durum belgesi
 2. Tapu sureti
 3. Çap sureti
 4. Ruhsat baþvuru dilekçesi
 5. Yola terk var ise terkli tapu sureti
 6. Aplikasyon krokisi
 7. 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alýnacak)
 8. 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alýnacak)
 9. 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alýnacak)
 10. 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alýnacak)
 11. Mal sahibi Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 12. T.U.S. Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 13. Sürveyan Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 14. Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 15. T.U.S. Büro Tescil Belgesi
 16. Mimar Büro Tescil Belgesi
 17. Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alýnacak)